Privacybeleid

 

Voor het laatst bijgewerkt: 31 oktober, 2018

 

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, aangezien het belangrijke informatie bevat over wie wij zijn en hoe en waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en uitwisselen. Daarnaast wordt in dit privacybeleid toegelicht wat uw rechten zijn in verband met uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons of met de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een klacht hebt.

 

Wij verzamelen en gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Daarbij zijn wij gebonden aan de privacywetgeving van Californië, en zijn wij verantwoordelijk als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor die persoonlijke informatie in het kader van die wetgeving.

 

U kunt onze site vrijelijk bezoeken zonder zich te hoeven registreren of aanmelden voor diensten.

 

Dit Privacybeleid bevat de volgende onderdelen:

 

 • 

Belangrijke begrippen

 • 

Wijzigingen in ons privacybeleid

 • 

Welke persoonsgegevens wij over u verzamelen

 • 

Cookies & web analytics

 • 

Mobiele Applicaties

 • 

Hoe en waarom wij uw informatie gebruiken

 • 

Promotie (Direct Marketing)-berichten

 • 

Online advertenties

 • 

Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen

 • 

Bewaren van uw informatie

 • 

Waar uw informatie wordt aangehouden

 • 

Uw rechten

 • 

Links en functies van derden

 • 

Privacy van kinderen

 • 

Hoe wij uw informatie beschermen

 • 

Sollicitanten

 • 

Contactpersoon en klachten

 • 

Meer hulp nodig?

 

Belangrijke begrippen

 

Het lijkt ons nuttig om te beginnen met een toelichting op bepaalde belangrijke begrippen die voorkomen in dit beleid:

 

Wij, ons, onze

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales met een U.S. hoofdkwartier gevestigd te900 Middlefield Road, Redwood City, CA 94063.

Persoonlijke informatie

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief maar niet beperkt tot: (i) Identificatoren zoals een echte naam, een schuilnaam, postadres, uniek persoonlijk identificatienummer, IP-adres, e-mailadres, account naam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, identiteitskaartnummer, paspoortnummer, of andere vergelijkbare identificatoren; en (ii) alle soorten financiële informatie (inclusief rekeningnummer of kaartnummer) die gebruikt is om voor onze producten en/of services te betalen.

Producten

Audiogerelateerde producten en/of services die wij aan u (kunnen) leveren.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

 

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in dit Privacybeleid mochten doorvoeren zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, voor zover van toepassing, per e-mail bij u onder de aandacht gebracht Kijk regelmatig even terug om te zien of dit Privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven genoemde datum.

 

Welke persoonsgegevens wij over u verzamelen

 

Dit Privacybeleid geldt voor de informatie die wij over u verzamelen en gebruiken als:

 • 

YU zich toegang verschaft tot en gebruik maakt van onze websites, daaronder begrepen Noord-Amerikaanse verkoopsites, onze mobiele applicaties, fysieke producten, software of enige andere online mobiele dienst die een link biedt naar of anderszins dit Privacybeleid aan u presenteert;

 • 

U deelneemt aan onze vragenlijsten, acties of enquêtes of marketingreacties geeft op onze betrokkenheidsactiviteiten.


Om Producten te kunnen leveren verzamelen wij informatie over u. Die verzameling van gegevens kan zich voordoen als u:

 • 

Een bestelling plaatst voor Producten

 • 

Een aanvraag doet (daaronder begrepen voor een van onze Producten of een formulier invult op een van onze websites)

 • 

Deelneemt aan discussiepanels en/of andere social media-functies op onze site

 • 

Zich aanmeldt voor een demonstratie van onze Producten

 • 

Gebruik maakt van Producten (daaronder begrepen bijbehorende applicaties)

 • 

Meedoet aan een prijsvraag, actie of enquête

 • 

Recensies plaatst over onze Producten

 • 

Zich registreert om gebruik te kunnen maken van onze site en/of zich aanmeldt voor een van onze Producten (daaronder begrepen Society of Sound, onze nieuwsbrieven en marketingberichten).

 • 

Producten die u bij ons hebt afgenomen registreert

 • 

Met ons correspondeert over uw account, onze Producten die u hebt afgenomen (daaronder begrepen aftersales-ondersteuning en garanties)

 • 

Melding maakt van een probleem met onze site

 • 

Vragen stelt over of solliciteert naar aanleiding van een vacature via onze site


Informatie over u

 

Wij verzamelen gegevens rechtstreeks van u om Producten te kunnen leveren. Deze omvatten zowel persoonlijk identificeerbare informatie als geanonimiseerde gegevens. Het soort gegevens hangt af van de Producten die u gebruikt en de eisen voor levering van dat Product.

 

Gebruikersinformatie:-

 • 

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (daaronder begrepen bedrijfsnaam/-adres als dat nodig is voor het Product);

 • 

Verzendadres, nummer creditcard of betaalpas, verificatienummer en vervaldatum;

 • 

Inloggegevens voor onze gebruikersaccounts;

 • 

Garantieregistratie en aankoophistorie;

 • 

Door de gebruiker gegenereerde content die u inzendt naar onze openbare fora (zoals het B&W Blog of een van onze Social Media-pagina’s);

 • 

Informatie over uw klantenservice-historie bij ons;

 • 

Alle overige informatie die u besluit rechtstreeks aan ons te verstrekken in verband met uw gebruik van de Diensten.


Om te kunnen voldoen aan uw verzoeken tot verzending aan derden (bijvoorbeeld een vriend of familielid aan wie u een Product wilt sturen als geschenk) zullen wij de gegevens die u over die derde verstrekt gebruiken om aan uw verzendverzoek te voldoen. U bent ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat die derde u toestemming verleent voor doorgifte van zijn/haar persoonlijke informatie aan ons.

 

Informatie over door ons geleverde Producten

 

Om u in staat te stellen een firmware- of software-update/-upgrade te downloaden hebben wij bepaalde informatie nodig over u en uw Product. Wij verzamelen die informatie op de volgende manieren:

 • 

Informatie die u ons verstrekt - dit omvat Productregistratie-informatie en informatie die u verstrekt als u zich aanmeldt voor een of meer van onze diensten en/of gebruik maakt van een app of firmware of software download;

 • 

Informatie die we over u verzamelen wanneer u onze Producten gebruikt, of firmware of software van ons downloadt – wij verzamelen informatie over uw gebruik van onze services en/of app, of over de firmware of software die u downloadt. Deze informatie omvat mede:

 · 

Registratie-/abonnementsinformatie - wij kunnen informatie verzamelen zoals uw naam, adres, e-mailadres, contactnummers, wachtwoord, product- of apparaatidentificatoren, voorkeuren en betalingsgegevens. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener voor het opslaan van registratie-informatie en wij zullen uw informatie uitsluitend voor dat doel met die externe dienstverlener uitwisselen.

 · 

Productinstellingsinformatie - wij kunnen informatie verzamelen over het Product dat u gebruikt, zoals uw modeltype, firmware-versie, MAC-adres (indien van toepassing), BSSID, SSID en versleutelingsmodus, netwerktype, WiFi-verbinding, unieke Productidentificatoren, apparaatnaam en informatie over uw mobiele netwerk. Wij zullen uw Productidentificatoren koppelen aan uw registratieaccount. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener voor het opslaan van registratie- en app-ondersteuningsinformatie en wij zullen uw informatie uitsluitend voor dat doel met die externe dienstverlener uitwisselen.

 · 

Informatie omtrent de gebruikerservaring - wij kunnen automatisch uw gebruik van onze Producten bijhouden om u een betere ervaring te bieden. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener voor het bijhouden van uw gebruik en wij zullen uw informatie uitsluitend voor dat doel met die externe dienstverlener uitwisselen.

 · 

Online Logging-/Crash-log-informatie - als u gebruik maakt van onze Producten of onze firmware of software downloadt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot): uw mondiale unieke identificator, gegevens over hoe u onze Producten hebt gebruikt en/of onze firmware of software hebt gedownload, Productadres (MAC-adres, indien van toepassing), besturingssysteem, systeemactiviteit, URL, aantal verbonden Producten, aantal updates, aantal resets en crashes, hersteltijd en of het herstel is gelukt. Wij gebruiken deze informatie om ondersteuningsdiensten te bieden en voor tests voor ontwikkelaars;

 · 

Auto-update Anonieme Profilering - wij kunnen anonieme profileringsinformatie verzamelen, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) de Productnaam en de gebruikte versie, uw IP-adres, CPU-snelheid, besturingssysteem, systeemmodel, geïnstalleerd RAM-geheugen, taal, type en omschrijving netwerk-interfacekaart, gebruik van WLAN, gebruik van Touch Input, installatie van Net Runtime.

 · 

Locatiegegevens - wij kunnen informatie verzamelen over uw landlocatie.

 · 

Lokale opslag - wij kunnen informatie (daaronder begrepen persoonlijke informatie) verzamelen en lokaal opslaan op uw product of apparaat.

 

Wij verzoeken u het ons te laten weten als u nadere gegevens wilt over verwerking door derden van uw persoonsgegevens in verband met het bovenstaande.

 

Informatie die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde technologieën

 

Wij gebruiken geautomatiseerde technologieën om gegevens te verzamelen als u gebruik maakt van onze Producten. Die gegevens worden zowel door ons verwerkt als door externe dienstverleners die namens ons optreden. De gegevens worden zowel door ons als door onze dienstverleners verzameld met behulp van technologieën, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) cookies, web analytics en beacons. Zie ook hierna onder “Cookies en Web Analytics”.

 

Websites

 

Wij verzamelen automatisch de volgende informatie over bezoekers aan onze site:

 

 • 

Datum/tijd van bezoek

 • 

Bezochte pagina‘s, inclusief de laatst bezochte pagina voor het verlaten van de site

 • 

Tijd die op elke pagina wordt doorgebracht

 • 

Verwijzingspagina - via welke URL de bezoeker op de site terecht is gekomen, en de zoektermen die zijn gebruikt om de site te vinden

 • 

Browser-ID

 • 

Het besturingssysteem

 • 

De Flash versie van de computer, JavaScript Support, schermresolutie en verwerkingsmogelijkheid van de schermkleuren

 • 

Netwerklocatie en IP-adres

 • 

De standaardtaal van de browser

 • 

Downloadgedrag

 

Informatie die we verzamelen van derden

Wij kunnen ook de volgende informatie verzamelen die door derden wordt verstrekt:-

 • 

Openbare informatie over u of uw onderneming (onder meer uit elektronische gegevensbronnen)

 • 

Persoonsgegevens over u van derden (zoals onze zakenpartners, dealernetwerken, onderaannemers op het gebied van technische, betalings-, uitvoerings- en leveringsdiensten, adverteerdersnetwerken, analisten en zoekinformatie-aanbieders) om ons te helpen Producten voor u op maat aan te bieden of te personaliseren.


Informatie die wij verzamelen van social media-platforms

 

Als u posts op social media leuk vindt of volgt of plaatst in onze feeds (daaronder mede begrepen Twitter en Facebook), kunnen wij informatie verzamelen over uw account, zoals uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres en content die relevant is voor onze Producten.

 

Cookies & web analytics

 

In het kader van de geautomatiseerde verzameling van gegevens kunnen wij en onze externe dienstverleners gebruik maken van serverlogs, cookies, webbeacons, Google Analytics en andere soortgelijke technologieën.

 

Voor meer informatie over ons Cookiebeleid, zie ons beleid op.

 

U kunt zich afmelden voor het volgen door Google Analytics op alle websites via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Mobiele Applicaties

 

Als u gebruik maakt van een van onze mobiele applicaties of onze software ontvangen wij automatisch bepaalde informatie, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot):

 • 

IP-adressen van het apparaat dat de software uitvoert en alle producten waarmee het werkt

 • 

Informatie over het netwerk waarop het apparaat en de producten samen werken (daaronder begrepen SSID en netwerk-versleutelingsmethode)

 • 

Gebruikersinstellingen en configuraties van de app en apparaten

 • 

Datum en tijd van gebruik, daaronder begrepen de tijd die in verschillende onderdelen van de app wordt doorgebracht

 • 

Gegevens over hoe u gebruik maakt van onze producten en diensten die in apps, firmware en software worden aangeboden


ij gebruiken deze informatie om ondersteuningsdiensten te bieden en voor tests voor ontwikkelaars. Daarbij wordt deze informatie ook uitgewisseld met externe ontwikkelaars. Wij slaan bepaalde informatie op externe servers op, zodat die derden deze informatie bijhouden en aan ons doorgeven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Hoe en waarom wij uw informatie gebruiken

 

In onderstaande tabel worden de doeleinden en redenen toegelicht waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken:

 

Waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Onze redenen

Om Producten en/of bijbehorende informatie aan u te leveren

Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen  

Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

Om fraude jegens u of ons te voorkomen en op te sporen

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om fraude die schadelijk voor ons en voor u zou kunnen zijn tot een minimum te beperken

Om controles uit te voeren om uw identiteit vast te stellen en te controleren

Voor screening op (financiële) sancties of embargo's

Overige verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van beroep, wet- en regelgeving, die van toepassing zijn op onze onderneming

Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

Het verzamelen en voorzien van informatie die vereist zijn voor of gerelateerd zijn aan onderzoeken van overheidsorganen

Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

Operationele redenen, zoals verbetering van efficiëntie, training en kwaliteitscontrole

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs

Statistische analyse om ons te helpen bij het beheren van onze site en/of onderneming: bijvoorbeeld in verband met klantenbestand, Productaanbod of andere efficiëntiemaatregelen

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs

Om ongeoorloofde toegang en wijzigingen in onze site en/of systemen te voorkomen

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om criminele activiteiten die schadelijk voor ons en voor u zou kunnen zijn te voorkomen en op te sporen

Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

Het bijwerken en verbeteren van het klantenbestand

Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen 

Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde - bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat wij in contact kunnen blijven met onze afnemers over lopende bestellingen en nieuwe producten

Voor het vermarkten van onze Producten en, voor zover overeengekomen, de producten van geselecteerde derden onder:

— huidige en voormalige afnemers;

—derden die eerder hebben aangegeven belangstelling te hebben voor onze Producten;

—derden met wie wij niet eerder contact hebben gehad.

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, bijvoorbeeld voor het promoten van onze onderneming onder (voormalig) afnemers

Kredietbeoordeling via externe kredietbeoordelingsbureaus

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde - d.w.z. om te controleren of onze afnemers waarschijnlijk in staat zullen zijn onze producten en diensten te betalen

Voor het administreren, beheren en onderhouden van uw accounts en/of abonnementen bij ons

Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs

Om met u te corresponderen over uw account, onze Producten die u hebt afgenomen (daaronder begrepen aftersales ondersteuning en garanties)

Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen 

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde - d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs

Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Producten en/of onze site

Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen 

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs

Voor het op maat aanbieden van onze Producten om zo meer gepersonaliseerde content te kunnen bieden

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs

Voor het meten en inzicht krijgen in de doelmatigheid van advertenties die wij u en anderen tonen, en om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs


Gegevens kunnen worden getotaliseerd tot geanonimiseerde gegevenssets, hetgeen inhoudt dat de gegevens niet langer kunnen worden gekoppeld aan personen Deze analyse kan onder meer worden gebruikt voor doeleinden als productonderzoek, marketing en serviceoptimalisering, en deze geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden, zoals adverteerders en marktonderzoekpartners.

 

Promotie (Direct Marketing)-berichten

 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te houden (per e-mail, SMS, telefoon of post) over onze Producten, daaronder begrepen exclusieve aanbiedingen, acties of nieuwe Producten.

 

Wij zullen uw persoonlijke informatie altijd met het grootste respect behandelen en deze nimmer verkopen aan andere organisaties buiten ons concern voor marketingdoeleinden.

 

U hebt te allen tijde het recht om zich af te melden voor de ontvangst van promotieberichten door:

 • 

gebruik te maken van de link ‘afmelden’ in onze e-mails of

 • 

contact met ons op te nemen via info@bowerswilkins.com

 

Wij kunnen u vragen om uw marketingvoorkeuren te bevestigen of bij te werken als u ons vraagt om in de toekomst meer Producten te leveren of in geval van wijzigingen in wet- en regelgeving of in de organisatie van onze onderneming.

 

Houdt u er rekening mee dat, wanneer u zich afmeldt voor promotionele communicatie, u nog wel e-mails van ons ontvangt die betrekking hebben op ondersteuning, administratie en de beveiliging van onze Producten en Services.

 

Online adventies

 

Wij kunnen technologieën en diensten voor externe adverteerdersplatforms integreren in de gegevens die wij verzamelen om relevante advertentiecontent te tonen bij de Diensten en andere applicaties die u gebruikt. Dit proces kan gebruik maken van alle gegevens die worden verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid om de gerichte advertenties aan te bieden.

 

Deze externe partners kunnen in het kader van hun dienstverlening cookies en andere auto-tracking-technologieën plaatsen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij onze klantgegevens (zoals e-mailadressen) verstrekken aan dienstverleners die de door ons verstrekte gegevens in geanonimiseerde vorm kunnen combineren met cookies en andere tracking-gegevens (bijvoorbeeld Hashed matching) ter verbetering van hun dienstverlening.

 

Wij hebben geen inzage in of zeggenschap over geautomatiseerde tracking-processen die worden gebruikt door externe dienstverleners. Voor informatie over de mogelijkheden om zich af te melden voor deze diensten van derden verwijzen wij u naar het onderdeel Cookies en Web Analytics in dit Privacybeleid alsmede naar online hulpmiddelen om zich af te melden, zoals Network Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance, or Your Online Choices.

 

Do not track (niet bijhouden) mededeling van inwonders van Californië

 

DNT is een web-browserinstelling waarmee een webapplicatie wordt gevraagd om de tracking van een bepaalde gebruiker uit te schakelen. Als u ervoor kiest om de DNT-instelling in uw browser in te schakelen, stuurt uw browser een speciaal signaal naar websites, analyseondernemingen, ad-netwerken, plug-in-aanbieders en andere webdiensten die u tijdens het browsen tegenkomt om het volgen van uw activiteit te staken. Voor meer informatie over het instellen van DNT op de browser van uw keuze verwijzen naar de help-pagina's of de instellingen voor uw specifieke browsers.

 

De Californische wetgeving verplicht online dienstverleners om in hun privacybeleid op te nemen hoe zij omgaan met “do not track“ settings die gebruikers in hun browsersoftware kunnen installeren. Er is op dit moment geen overeenstemming over hoe een websitebeheerder moet reageren wanneer ze een “do not track“ signaal ontvangen. Om deze reden ondernemen wij op dit moment geen actie tegen “do not track“ browserinstellingen. Dit beleid zal worden herzien wanneer er een industriestandaard voor wordt ingevoerd.

 

Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen


ij wisselen routinematig persoonlijke informatie uit met:

 • 

ondernemingen binnen ons concern;

 • 

derden die wij inschakelen om ons te helpen onze Producten aan u te leveren - zoals aanbieders/gateways van betalingsdiensten, magazijnen en bezorgdiensten;

 • 

andere derden die wij inschakelen om ons te helpen bij de exploitatie van onze onderneming - zoals marketingbureaus of website hosts, platforms voor marketingcommunicatie, analyse- en rapportagesystemen;

 • 

derden die recensiewebsites exploiteren, die u de mogelijkheid bieden om feedback over onze Producten uit te wisselen met anderen.


Wij staan onze dienstverleners uitsluitend toe om uw persoonlijke informatie te behandelen na ons ervan te hebben overtuigd dat zij passende maatregelen treffen ter bescherming van uw persoonlijke informatie. Daarnaast leggen wij contractuele verplichtingen op aan dienstverleners om er zeker van te zijn dat zij uw persoonlijke informatie uitsluitend kunnen gebruiken om diensten te leveren ten behoeve van ons en u.

 

Wij kunnen informatie bekendmaken en uitwisselen met politie en justitie en met toezichthouders om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving.  Wij kunnen informatie bekendmaken als reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, huiszoekingsbevel, administratief of juridisch proces.  Ook kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken voor het behoud van de veiligheid van onze website of social media accounts, voor het oplossen van geschillen, of om eventuele overtredingen te kunnen beoordelen.

 

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om bepaalde persoonlijke informatie uit te wisselen met andere partijen, zoals potentiële kopers van (een deel van) onze onderneming of tijdens een herstructurering. Gewoonlijk wordt informatie geanonimiseerd, maar dit is wellicht niet altijd mogelijk. De ontvanger van de informatie zal gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.

 

Dienstverleners

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met geselecteerde derden in de volgende gevallen:

 • 

zakenpartners, dealernetwerken, leveranciers en onderaannemers ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst die wij met hen sluiten in verband met uw account, onze producten en diensten (daaronder begrepen aftersales-ondersteuning en garanties) en/of onze site (daaronder begrepen hosting-aanbieders);

 • 

voor het onderhouden, ontwikkelen en/of hosten van uw account en/of onze site;

 • 

met analyse-aanbieders die ons helpen onze Producten en onze site te verbeteren en te optimaliseren;

 • 

indien wij marketing-, advertentie- of enquête-activiteiten ontplooien om feedback te krijgen en onze Producten en/of onze site te verbeteren.


Openbare fora

 

Wij bieden openbare fora waar u content kunt uploaden. Wij behouden ons het recht voor alle door de gebruiker gegenereerde content in verband met onze Producten te gebruiken: bijvoorbeeld opmerkingen en afbeeldingen die op onze site kunnen worden gebruikt bij wijze van aanprijzing.

 

Waar uw informatie wordt aangehouden

 

Informatie kan worden aangehouden op onze kantoren en die van onze groepsmaatschappijen, externe bureaus, dienstverleners, vertegenwoordigers en hulppersonen, zoals hiervoor beschreven (zie hiervoor onder: Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen’).

 

Uw rechten

 

Binnen een wet van Californië die vanaf 2020 van kracht zal zijn, de California Consumer Privacy Act, zult u de volgende rechten hebben:

 

Inzage

Het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonlijke informatie (recht van inzage)

Vergetelheid

Het recht om van ons te verlangen dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen - in bepaalde situaties

Overdraagbaarheid van gegevens

Het recht om de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of die gegevens aan een derde over te dragen - in bepaalde situaties

Bezwaar

Te allen tijde, tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor direct marketing (met inbegrip van profilering).


Voor meer informatie over elk van deze rechten, daaronder begrepen de omstandigheden waaronder die gelden, kunt u contact met ons opnemen

 

Indien u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen dient u:

 • 

per e-mail of per brief contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming—zie hierna onder: "Onze Contactgegevens"; en

 • 

ons voldoende informatie te verstrekken om u te identificeren - zoals uw volledige naam, adres en klant- of factuur-/bestelnummer;

 • 

ons bewijs te sturen van uw identiteit en adres (een kopie van uw rijbewijs of paspoort en een recente nuts- of creditcard-factuur); en

 • 

ons te laten weten welk recht u wilt uitoefenen en op welke informatie uw verzoek betrekking heeft.

 

Links en functies van derden

 

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en vanaf websites van derden. Indien u een link volgt naar een van die websites, maken wij u erop attent dat die websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. U dient het desbetreffende beleid door te lezen alvorens persoonsgegevens aan die websites te verstrekken.

 

Privacy van kinderen

 

Wij leveren onze Producten aan personen van 18 jaar en ouder. Wij gaan ervan uit dat personen onder de 18 jaar toestemming hebben van hun ouder of voogd om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Als wij erop attent gemaakt worden dat wij beschikken over gegevens over personen onder de 18 zonder die toestemming zullen wij ons alle verantwoorde inspanningen getroosten om de gegevens in overeenstemming te brengen met onze wettelijke verplichtingen.

 

Hoe wij uw informatie beschermen

 

Wij hanteren passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies of onrechtmatige vormen van gebruik of toegang. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die daadwerkelijk een zakelijke reden hebben om daartoe toegang te hebben. e personen die uw informatie verwerken, zullen dat uitsluitend op een geoorloofde manier doen en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

 

Daarnaast hanteren wij procedures voor het afhandelen van eventuele vermoede inbreuken in verband met gegevensbeveiliging. Wij zullen u en een eventueel betrokken toezichthouder op de hoogte stellen in geval van een vermoede inbreuk in verband met gegevensbeveiliging indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden verzonden via een beveiligde en versleutelde verbinding (Secure Socket Layer-SSL) en voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Indien wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang kunt verkrijgen tot bepaalde gedeelten van onze site, bent u ervoor verantwoordelijk dat dat wachtwoord geheim gehouden wordt. Wij verzoeken u uw wachtwoord niet met anderen te delen.

 

De verzending van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel wij ons inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending vindt plaats op uw eigen risico. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen zullen wij strenge procedures en beveiligingsfuncties hanteren om te trachten ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

Sollicitaties

 

Wij kunnen van tijd tot tijd online informatie aanbieden over vacatures en arbeidsplaatsen. Deze dienst kan worden verstrekt door externe dienstverleners (daaronder begrepen doch niet beperkt tot BambooHR) die namens ons optreden. Als zodanig kunnen zij ook gebruik maken van cookies en andere middelen om informatie te verzamelen. In dat geval wordt die informatie uitsluitend gebruikt voor analysedoeleinden en om de verwerking van de sollicitatie mogelijk te maken.

 

Informatie die wij verzamelen in verband met sollicitaties wordt behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Wij behouden ons het recht voor uw informatie uitsluitend in het kader van sollicitatieprocedures uit te wisselen, bijvoorbeeld om te beoordelen of u in aanmerking komt of om met u te communiceren over uw geregistreerde belangstelling.

 

Wij verlangen van al onze externe partners dat zij de AVG voor verwerkers naleven voor ingezetenen van de EU. Informatie in sollicitaties wordt bewaard gedurende maximaal 12 maanden na de sollicitatie, tenzij anders met u is overeengekomen.

 

Onze contactgegevens

 

Als u contact met ons wenst op te nemen of vragen of klachten hebt in verband met dit Privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen via  info@bowerswilkins.com of hier klikken voor aanvullende mondiale contactgegevens van B&W.

Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid, van mening bent dat wij een privacywet hebben overtreden of uw rechten wenst uit te oefenen (zie 'Uw rechten'), kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, als volgt:

 • 

Per e-mail: gdpr@bowerswilkins.com; of

 • 

Per post: Data Protection Officer, B&W Group Limited, 900 Middlefield Road, Redwood City, CA 94063.

Neem via bovenstaande mogelijkheden contact met ons op indien u een van uw rechten wilt uitoefenen; indien u persoonlijke informatie die wij van u hebben wilt kopiëren, updaten of aanpassen; of indien u zich wilt afmelden voor mogelijke marketingcommunicaties.
 

De wetgeving van Californië geeft u het recht om een klacht in te dienen bij de minister van justitie van Californië. Het kantoor van de minister van justitie kan gecontacteerd worden viahttps://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-companyof telefonisch: 916) 210-6276.

 

Meer hulp nodig?

 

Als u deze kennisgeving in een ander formaat of een andere taal wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen (zie hiervoor onder “Onze contactgegevens").